مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان گفت: با تکمیل ۱۲ کتابخانه در عرض یک سال ۴ هزار و ۸۰۰ متر به فضای کتابخانه ای استان اضافه می شود که اولویت نیز با مناطق حاشیه ای است. به گزارش دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی و به نقل از خبرنگار دروازه خبر؛ در آیین افتتاح کتابخانه عمومی ابن […]

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان گفت: با تکمیل ۱۲ کتابخانه در عرض یک سال ۴ هزار و ۸۰۰ متر به فضای کتابخانه ای استان اضافه می شود که اولویت نیز با مناطق حاشیه ای است.

به گزارش دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی و به نقل از خبرنگار دروازه خبر؛ در آیین افتتاح کتابخانه عمومی ابن سکیت منطقه ملاشیه اهواز که امروز ۳۱ تیر برگزار شد، منصور کوهی رستمی  مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان گفت: در کل فعالیت های کتابخانه چند رویکرد را در راهکارهای توسعه پیش گرفتیم که اولین بخش توسعه کتابخوانی و کتابخانه‌ها های استان بود، با توجه به ضعف هایی مبنی بر نبود کتابخانه ها در سراسر مناطق و مبنا قرار دادن اینکه عدالت اجتماعی دسترسی کتاب و کتابخوانی برای همه افراد  است، تلاش کردیم این موضوع را برای همه قشرهای خوزستان داشته باشیم.