اخبار ویژه
 • آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

  آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

  اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

 • کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

  کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی

  به گزارش دروازه خبر- مرضیه شهریاری مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه حصیرآباد گفت:  کارگاه مهارت­های کودکانه  در خصوص خودآگاهی جهت پذیرش منحصر بودن و شناخت هر چه بیشتر کودکان در راستای از بین بردن خصوصیات منفی و با تکمیل جدول شناختی از خود و بازی های هیجانی  به پایان رسید. شهریاری در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت تبلیغات اسلامی […]

 • تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

  تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «محمدصادق کریمی کیا»، امروز (یکشنبه ۳۰ تیر) در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ابن سکیت» منطقه ملاشیه اهواز، با بیان اینکه این کتابخانه دارای سازه و کابلدی متناسب است، اظهار کرد: باید بتوانیم این کتابخانه را به مرکز فرهنگی منطقه تبدیل کنیم و کودکان و بزرگسالان را تحت پوشش خود قرار دهیم تا از […]

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی

به گزارش دروازه خبر- مرضیه شهریاری مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه حصیرآباد گفت:  کارگاه مهارت­های کودکانه  در خصوص خودآگاهی جهت پذیرش منحصر بودن و شناخت هر چه بیشتر کودکان در راستای از بین بردن خصوصیات منفی و با تکمیل جدول شناختی از خود و بازی های هیجانی  به پایان رسید. شهریاری در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت تبلیغات اسلامی […]

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «محمدصادق کریمی کیا»، امروز (یکشنبه ۳۰ تیر) در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ابن سکیت» منطقه ملاشیه اهواز، با بیان اینکه این کتابخانه دارای سازه و کابلدی متناسب است، اظهار کرد: باید بتوانیم این کتابخانه را به مرکز فرهنگی منطقه تبدیل کنیم و کودکان و بزرگسالان را تحت پوشش خود قرار دهیم تا از […]

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی

به گزارش دروازه خبر- مرضیه شهریاری مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه حصیرآباد گفت:  کارگاه مهارت­های کودکانه  در خصوص خودآگاهی جهت پذیرش منحصر بودن و شناخت هر چه بیشتر کودکان در راستای از بین بردن خصوصیات منفی و با تکمیل جدول شناختی از خود و بازی های هیجانی  به پایان رسید. شهریاری در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت تبلیغات اسلامی […]

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «محمدصادق کریمی کیا»، امروز (یکشنبه ۳۰ تیر) در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ابن سکیت» منطقه ملاشیه اهواز، با بیان اینکه این کتابخانه دارای سازه و کابلدی متناسب است، اظهار کرد: باید بتوانیم این کتابخانه را به مرکز فرهنگی منطقه تبدیل کنیم و کودکان و بزرگسالان را تحت پوشش خود قرار دهیم تا از […]

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی

به گزارش دروازه خبر- مرضیه شهریاری مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه حصیرآباد گفت:  کارگاه مهارت­های کودکانه  در خصوص خودآگاهی جهت پذیرش منحصر بودن و شناخت هر چه بیشتر کودکان در راستای از بین بردن خصوصیات منفی و با تکمیل جدول شناختی از خود و بازی های هیجانی  به پایان رسید. شهریاری در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت تبلیغات اسلامی […]

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «محمدصادق کریمی کیا»، امروز (یکشنبه ۳۰ تیر) در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ابن سکیت» منطقه ملاشیه اهواز، با بیان اینکه این کتابخانه دارای سازه و کابلدی متناسب است، اظهار کرد: باید بتوانیم این کتابخانه را به مرکز فرهنگی منطقه تبدیل کنیم و کودکان و بزرگسالان را تحت پوشش خود قرار دهیم تا از […]

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه های مهارتی ایجاد انگیزش درونی برای گرداندن چرخه اقتصادی

به گزارش دروازه خبر- مرضیه شهریاری مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه حصیرآباد گفت:  کارگاه مهارت­های کودکانه  در خصوص خودآگاهی جهت پذیرش منحصر بودن و شناخت هر چه بیشتر کودکان در راستای از بین بردن خصوصیات منفی و با تکمیل جدول شناختی از خود و بازی های هیجانی  به پایان رسید. شهریاری در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت تبلیغات اسلامی […]

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

تلاش داریم محرومیت را از کنار نام ملاشیه برداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «محمدصادق کریمی کیا»، امروز (یکشنبه ۳۰ تیر) در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ابن سکیت» منطقه ملاشیه اهواز، با بیان اینکه این کتابخانه دارای سازه و کابلدی متناسب است، اظهار کرد: باید بتوانیم این کتابخانه را به مرکز فرهنگی منطقه تبدیل کنیم و کودکان و بزرگسالان را تحت پوشش خود قرار دهیم تا از […]

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

آغاز دوره مهارت آموزی ساخت زیورآلات در کوی عین ۲

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]