اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در […]

اولین جلسه از دوره آموزشی ۱۷۰ ساعته ساخت زیورآلات ویژه بانوان کوی عین ۲ در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در این محله آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، اجرای این دوره آموزشی ساخت زیورآلات با سیم و مهره به مدت ۱ ماه و نیم به طول خواهد انجامید و روزانه در دو نوبت ۲ ساعته برای ۴۵ نفر از زنان و دختران آموزش داده می شود.
در اولین جلسه رسمی برگزاری این دوره مدیر اجرایی مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی عین ۲،ضمن تشکر از مدیر اجرایی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این محله عنوان کرد: این دفتر با نیازسنجی و ارزیابی اقتصادی و کنکاش در حیطه بازار فروش این نوع از تولیدات،کم یاب بودن این نوع مهارت و در نهایت درخواست زنان و دختران ساکن عین ۲ اقدام به برگزاری این دوره نمود. غزاله حیاوی افزود: در این راستا پس از بررسی جهت فراگیری مهارت های هنری ظریف و نوین، تعریف و اجرای این دوره آموزشی با همکاری مرکز فنی و حرفه ای و همچنین پیگیری های مجدانه مدیریت این مرکز سعی بر آن شد تا در اولین فرصت این دوره توسط مدرس مجرب آغاز شود. وی با بیان اینکه این افتخار بزرگی برای محله عین ۲ است که پس از برگزاری این نوع دوره آموزشی در مرکز اصلی فنی و حرفه ای، چنین مهارتی برای اولین در سطح منطقه عین ۲ عملیاتی شده است، گفت: مهارت آموزان می توانند با تمرکز بر این موضوع اولین گام ضروری برای ورود به بازار کار و خوداشتغالی را بردارند.
همچنین در ادامه مدیر اجرایی مراکز آموزش فنی و حرفه ای تصریح کرد: برگزاری چنین دوره های آموزشی صرفا در جهت پر کردن اوقات فراغت نبوده و امروزه با توجه به سهم پر رنگ زنان در بارورسازی چرخه اقتصادی خانوار در نظر داریم با پرورش نیروی کاری خبره در این حیطه توسط بسته های مهارتی ویژه ای که مد نظر می باشد،سهمی در تولیدات این چنینی که خلاقیت و تلفیق با سایر هنرها مانند خیاطی را می طلبد، داشته باشیم.