به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی خوزستان، کارگاه آموزشی با محوریت موضوع وابستگی به مواد مخدر در کوی عین ۲ به منظور ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان ساکن این محله توسط روانشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی برگزار شد. مدرس و تسهیلگر این دوره آموزشی گفت: داده های جمع آوری شده […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی خوزستان، کارگاه آموزشی با محوریت موضوع وابستگی به مواد مخدر در کوی عین ۲ به منظور ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان ساکن این محله توسط روانشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی برگزار شد.
مدرس و تسهیلگر این دوره آموزشی گفت: داده های جمع آوری شده در سال گذشته، نشان می دهند میانگین شاخص تاب آوری زنان ساکن این محله کم است؛ لذا اقدام به برگزاری چنین کارگاهی بسیار ضرورت داشت.
غزاله حیاوی،ارتقاء آگاهی و سطح سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی خانواده‌ها در مقابل آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و تعارضات خانوادگی را از جمله اهداف اجرای این کارگاه عنوان کرد.
وی گفت: مدت زمان در نظر گرفته شده برای این کارگاه آموزشی ۶۰ ساعت می باشد که اولین دوره آن برگزار شد.
شایان ذکر است؛ اولین کارگاه تاب‌آوری اجتماعی با همکاری و مشارکت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دفاتر تسهیلگری، بطور همزمان در دیگر دفاتر استان در هفته جاری برگزار شد.