مجمع فعالان اجتماعی و فرهنگی کوی ملاشیه بمنظور همکاری با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اعلام آمادگی کردند. در راستای معرفی دفتر تسهیلگری و فلسفه تشکیل آن اولین جلسه دفتر توسعه محلی(۲) با حضور مجمع فعالان اجتماعی و فرهنگی کوی ملاشیه برگزار شد. در این نشست، مدیر دفتر تسهیلگری ملاشیه استفاده از متنفذین محلی از […]

مجمع فعالان اجتماعی و فرهنگی کوی ملاشیه بمنظور همکاری با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اعلام آمادگی کردند.
در راستای معرفی دفتر تسهیلگری و فلسفه تشکیل آن اولین جلسه دفتر توسعه محلی(۲) با حضور مجمع فعالان اجتماعی و فرهنگی کوی ملاشیه برگزار شد.
در این نشست، مدیر دفتر تسهیلگری ملاشیه استفاده از متنفذین محلی از طریق همکاری و همفکری و همچنین ایجاد تعامل بیشتر میان دستگاه های اجرایی و مردم بمنظور ایجاد تغییرات مثبت در محله و توانمندافزایی افراد در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را از اهداف مهم این دفاتر عنوان کرد.
در این جلسه اعضای مجمع فعالان اجتماعی و فرهنگی کوی ملاشیه از ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری ابراز خرسندی و آمادگی خود را جهت همکاری با دفتر اعلام کردند.


بر اساس این گزارش،تاکنون ۱۱ دفتر تسهیلگری و توسعه محلی خوزستان به منظور ارتقای کمی و کیفی سطح زندگی مردم و تغییر چهره فرهنگی و اجتماعی مناطق کم برخوردار راه‌اندازی شده است. در حال حاضر کوی ملاشیه با راه اندازی ۲ دفتر توسعه محلی و با حضور کارشناسان متخصص در زمینه های اقتصادی، مددکار اجتماعی، مشاوره حقوقی، روانشناسی و شهرسازی به مردم منطقه خدمت رسانی می کنند.